Прозорість та інформаційна відкритість

Закони України

Закон України «Про освіту» (зі змінами)

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Концепції

Концепція Нової української школи / упорядн. : Гриневич Лі­лія, Елькін Олександр, Калашнікова Світлана та ін. / заг. ред. Грищенка Михайла ; Міністерство освіти і науки України. – К., 2016. – 40 с.

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України №532 від 19.06.2019 “Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України №530 від 10.04.2019 “Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”
Державний стандарт базової середньої освітиПрезентація.
Постанова КМУ від 30 вересня 2020 р. № 898 “Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіт”
Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

Організація освітнього процесу в закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Типові освітні програми для ЗЗСО

Установчі документи

Структура та органи управління ЗЄГ «ОРТ-Алєф»

Кадровий склад

Адміністрація, вчителі філологи, вчителі природничо-математичного циклу, вчителі початкових класів, вчителі суспільствознавчого та естетичного напрямку, вчителі іноземної мови

Освітні програми, що реалізуються:

Освітня програма ЗЄГ «ОРТ-Алєф» пройшла оцінювання на предмет відповідності стандартам освіти та отримала схвалення від Державної служби якості освіти (м. Київ).

Мова (мови) освітнього процесу

1-2 класи — українська мова навчання
3-4 класи — російська мова навчання
5-6 класи — українська мова навчання
7-11 класи — російська, поступовий перехід на українську мову навчання

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

На 01.09.2021 в закладі освіти навчається 453 учня

Вакансії

Відсутні

Плата за навчання та додаткові платні послуги — відсутні

Матеріально-технічне забезпечення

Наявність гуртожитків відсутня

Річний звіт про діяльність

Правила прийому до ЗЄГ «ОРТ-Алєф

Правила прийому до 1го класу

Зарахування учнів до гімназії здійснюється відповідно до наказу МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text

Правила поведінки здобувача освіти у ЗЄГ «ОРТ-Алєф

Результати моніторингу якості освіти

Проведення зовнішнього моніторингу (інституційний аудит) заплановано на березень 2023 року
Результати внутрішнього моніторингу якості освіти у 2020/2021 навчальному році.  

Протидія булінгу (цькуванню) у ЗЄГ «ОРТ-Алєф

Нормативно-правова документація з Антибулінгової політики

Заходи з протидії булінгу в гімназії