Прозорість та інформаційна відкритість

Закони України

Закон України «Про освіту» (зі змінами)

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Концепції

Концепція Нової української школи / упорядн. : Гриневич Лі­лія, Елькін Олександр, Калашнікова Світлана та ін. / заг. ред. Грищенка Михайла ; Міністерство освіти і науки України. – К., 2016. – 40 с.

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України №532 від 19.06.2019 “Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України №530 від 10.04.2019 “Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”
Державний стандарт базової середньої освітиПрезентація.
Постанова КМУ від 30 вересня 2020 р. № 898 “Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіт”
Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

Організація освітнього процесу в закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Типові освітні програми для ЗЗСО

Установчі документи

Структура та органи управління ЗЄГ «ОРТ-Алєф»

Кадровий склад

Адміністрація, вчителі філологи, вчителі природничо-математичного циклу, вчителі початкових класів, вчителі суспільствознавчого та естетичного напрямку, вчителі іноземної мови

Освітні програми, що реалізуються:

Мова (мови) освітнього процесу

Українська, іврит

Матеріально-технічне забезпечення

Наявність гуртожитків відсутня

Річний звіт про діяльність

Правила прийому до ЗЄГ «ОРТ-Алєф

Правила прийому до 1го класу

Правила поведінки здобувача освіти у ЗЄГ «ОРТ-Алєф

Протидія булінгу (цькуванню) у ЗЄГ «ОРТ-Алєф

Нормативно-правова документація з Антибулінгової політики

Заходи з протидії булінгу в гімназії