Прозорість та відкритість

Закони України

Закон України «Про освіту» (зі змінами)

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Концепції

Концепція Нової української школи / упорядн. : Гриневич Лі­лія, Елькін Олександр, Калашнікова Світлана та ін. / заг. ред. Грищенка Михайла ; Міністерство освіти і науки України. – К., 2016. – 40 с.

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України №532 від 19.06.2019 “Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України №530 від 10.04.2019 “Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”
Державний стандарт базової середньої освітиПрезентація.
Постанова КМУ від 30 вересня 2020 р. № 898 “Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіт”
Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

Організація освітнього процесу в закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Типові освітні програми для ЗЗСО

Установчі документи