Прозорість та інформаційна відкритість

Закони України

Закон України «Про освіту» (зі змінами)

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Концепції

Концепція Нової української школи / упорядн. : Гриневич Лі­лія, Елькін Олександр, Калашнікова Світлана та ін. / заг. ред. Грищенка Михайла ; Міністерство освіти і науки України. – К., 2016. – 40 с.

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України №532 від 19.06.2019 “Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України №530 від 10.04.2019 “Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”
Державний стандарт базової середньої освітиПрезентація.
Постанова КМУ від 30 вересня 2020 р. № 898 “Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіт”
Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

Організація освітнього процесу в гімназії у 2022/2023 навчальному році

Лист ІМЗО від 15.08.2022 № 22.1/10-1080 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році”

Лист Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 р. № 1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.»

Методичні рекомендації для вчителів початкових класів до проведення першого уроку в 2022-2023 навчальному році

Лист Міністерства освіти і науки України від  02 серпня 2022 р. № 1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2022 р. № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2022 р. № 1/8507-22 «Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України від  26 липня  2022 р. № 1/8462-22 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану»

Листи Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій»

Лист Міністерства освіти і науки України №4/1513-22 від 06.07.2022 «Про підтвердження кваліфікаційних категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»

Державна служба України з надзвичайних ситуацій № 03-1870/162-2 від 14.06.2022 року «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

Наказ МОН від 01.04.2022 №289 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти”

Наказ МОН від 30.07.2021 №868 “Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення”

Постанова МОЗ від 06.09.2021 р. №10 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2021 р. № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020  “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 “Деякі питання організації дистанційного навчання”

Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Сценарії Першого уроку 2022/2023 навчальному році

Типові освітні програми для ЗЗСО

Наказ МОН від 04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

Наказ МОН від 04.2018 № 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

Наказ МОН від 12.08.2022 № 743-22 «Про затвердження переліків типових освітніх програм для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»

Установчі документи

Структура та органи управління ЗЄГ «ОРТ-Алєф»

Кадровий склад гімназії згідно з ліцензійними умовами

Адміністрація, вчителі філологи, вчителі природничо-математичного циклу, вчителі початкових класів, вчителі суспільствознавчого та естетичного напрямку, вчителі іноземної мови

Освітні програми, що реалізуються:

Освітня програма ЗЄГ «ОРТ-Алєф» пройшла оцінювання на предмет відповідності стандартам освіти та отримала схвалення від Державної служби якості освіти (м. Київ).

Мова (мови) освітнього процесу

1-2 класи — українська мова навчання
3-4 класи — українська мова навчання
5-6 класи — українська мова навчання
7-11 класи — українська мова навчання

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у гімназії

На 01.09.2022 в закладі освіти навчається 458 учня

Наявність вакантних посад

учитель музичного мистецтва

Плата за навчання та додаткові платні послуги — відсутні

Матеріально-технічне забезпечення

Наявність гуртожитків відсутня

Річний звіт про діяльність

Правила прийому до ЗЄГ «ОРТ-Алєф

Правила прийому до 1го класу

Зарахування учнів до гімназії здійснюється відповідно до наказу МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

Вступ до 1-го класу 2022-2023 навчальний рік. Зараховано до 1-го класу на 2022-2023 навчальний рік 44 учня (наказ №06 від 01.06.2022)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text

Правила поведінки здобувача освіти у ЗЄГ «ОРТ-Алєф

Результати моніторингу якості освіти

Проведення зовнішнього моніторингу (інституційний аудит) заплановано на березень 2023 року.  

Протидія булінгу (цькуванню) у ЗЄГ «ОРТ-Алєф

Нормативно-правова документація з Антибулінгової політики

Заходи з протидії булінгу в гімназії