ЗАПОРІЗЬКА ЄВРЕЙСЬКА ГІМНАЗІЯ «ОРТ-АЛЄФ» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пріоритетні напрямки діяльності педколективу гімназії

Специфіка організації освітньої діяльності гімназії пов’язана з єврейським етнокультурним компонентом та угодами про співпрацю з міжнародними організаціями «Освітні ресурси та технологічний тренінг» та проєктом «Хефциба» Міністерства освіти Ізраїлю. 

Враховуючи, що учні вивчають дві іноземні мови – англійську і іврит, та широкий спектр предметів інформаційно-технологічної галузі, це  розширює можливості для участі гімназистів у міжнародних конкурсах, змаганнях, що проводяться під егідою Всесвітньої організації ОРТ та проєкту «Хефциба» Міністерства освіти Ізраїлю. 

Стратегія  розвитку  ЗЄГ «ОРТ-Алєф» передбачає створення і підтримку комфортного освітнього середовища. Освітнє середовище має бути безпечним, вільним від будь-яких форм насильства та дискримінації, сучасним, доступним для всіх дітей незалежно від національності, стану здоров’я, матеріального статку сім’ї. Для створення комфортних умов роботи, навчання та виховання передбачається розробити внутрішню систему забезпечення якості освіти, положення про академічну доброчесність, прозору систему оцінювання навчальних досягнень учнів; організовувати педагогічну діяльність та навчання здобувачів освіти з дотриманням вищезазначених положень. 

Стратегією розвитку ЗЄГ «ОРТ-Алєф» передбачається постійне професійне та особистісне зростання вчителя. Щоб навчати по-новому, учитель повинен отримати свободу дій. Державними стандартами, типовими навчальними програми окреслено, що мають знати та вміти учні, закінчивши певний етап навчання. Натомість, як дійти до цих результатів, учитель визначатиме сам. Учитель, який отримав свободу навчати, отримує і свободу навчатися. 

Удосконалення освітнього процесу знаходиться в прямій залежності від рівня розвитку матеріально-технічної бази закладу, від її відповідності вимогам сьогодення. Для впровадження освітніх інновацій з метою вивчення предметів навчального плану, а також для забезпечення професійного росту педагогічних працівників гімназії, розвитку особистісних здібностей здобувачів освіти через різні види діяльності, передусім практичної, адміністрація замовлятиме і закуповуватиме за допомогою Всесвітньої організації ОРТ та інших надходжень потрібне педагогам обладнання, навчально-методичні розробки; стимулюватиме впровадження в освітній процес авторських розробок та проєктів учителів гімназії. 

Одним з головних принципів стратегії розвитку гімназії є партнерство з батьками. Вони можуть створювати свої органи громадського самоврядування і впливати на освітній та виховний процеси. Батьки мають  право контролювати бюджетні кошти та інші надходження, вся інформація про які своєчасно оприлюднюється.

Как нас найти