Безпечна та дружня до дитини школа

10 кроків до створення безпечної та дружньої до дитини школи

Безпечне та дружнє до дитини освітнє середовище

Мета: Створення дружнього для дітей освітнього середовища відповідно до міжнародних стандартів та приоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини; вироблення антибулінгової політики в гімназії.

Початкова школа

Усвідомлення цінності людського життя, виховання поваги до кожної людської особистості, попередження цькуванню та фізичного насилля, дотримання правил здорового способу життя; здійснення самоконтролю, самооцінювання, виявлення вольових рис особистості. Формування вміння видобудовувати доброзичливі й толерантні стосунки з усіма учасниками освітнього процесу.

Основна школа

Уміння цінувати себе та інших як унікальну і неповторну особистість, усвідомлювати право кожної людини на захист від приниження честі і гідності. Прагнення бути фізично здоровою людиною. Уміння визначати свій соціальний статус у групі оточуючих, уміти коректувати та регулювати власну поведінку, попереджувати прояви як фізичної, так і вербальної агресії

Старша школа

Вміння адекватно протидіяти булінгу, насиллю та жорстокому поводженню, вміння створювати атмосферу спільної поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії.  Розуміння та аналіз концепції здоров’язберігаючих навичок, уміння орієнтуватися та адаптуватися в життєвих ситуаціях; визначення життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів.