Кнесет “ОРТ-Алєф”

•Учнівське самоврядування  створює сприятливі умови для організації різноманітної діяльності молоді гімназії, простір для соціальної активності, навчає школярів жити в складних умовах соціуму. 
•Учнівське самоврядування – передусім входження людини у світ спілкування з іншими людьми, формування системи цінностей. 

[smartslider3 slider=”8″]

Основні шляхи у підвищенні активності і ролі учнівського самоврядування:

·надання учням більшої самостійності в організації колективної творчої діяльності;
·активне залучення учнів до всіх сфер учнівського колективу; 
·поєднання самодіяльності дітей з керівництвом дорослих – кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу, навчання їх мистецтву управління; 
·збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально значущих ініціатив; 
·наділення учнів реальними правами і обов’язками;
·відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності; 
·використання можливостей учнівського самоврядування як превентивного феномену у попередженні та подоланні негативних явищ у молодіжному середовищі. 

Головна мета роботи самоуправління це взаємозв’язок між учнями, вчителями та адміністрацією школи. Учнівське самоврядування робить життя школи змістовним, насиченим та цікавим! З даною моделлю учнівського самоврядування кожен учень «ОРТ-Алєф» не лише здобуває знання, а й має змогу творчо розвиватися, брати учать в різних заходах, удосконалювати в собі якості лідера, виховуватися в дусі патріотизму добра та милосердя, придумувати та втілювати креативні ідеї.